0 item
SHOPPING CART

Your shopping cart is empty

Continue Shopping
SUBTOTAL: $0

Transliteration 

Cover: Pa-rev Ye-re-van

Kr-etz: Ta-leen Khou-ry Mough-am-ian

Kdz-a-kr-etz: Lu-si-ne Khan-dil-yan


Page 1

Pa-ree luys Ye-re-van

Pa-ree luys bz-deeg-ner

Eench bes ek ay-sor?

 

Page 2

Pa-rev Seer-a-har-ner-oo Ay-key

Pa-rev chr-vej-ner yev dzar-er

 

Page 3

Pa-rev Mayr Hay-as-tan, mer kagh-ak-een bashd-ban

Pa-rev Hagh-tan-a-gee Z-pos-ay-ki

Guh see-rek glor-glor tar-nal tarts-a-neev-een vr-ah?

 

Page 4

Pa-rev Hay-as-tan-ee bd-oogh-ner

Shnor-hag-al enk a-noush noor-er-oon yev dzir-an-ner-oon

Lav-ash hatz guz-ek?

 

Page 5

Guh seer-ek aghp-yur-een zov-ats-nogh choor-uh khm-el?

 

Page 6

Pa-rev Yer-ev-an-ee met-ro yev han-rag-ark-er

Pa-rev jam-port-ner

 

Page 7

Poof Poof Poof

Pa-rev Yer-ev-an-ee man-gag-an yer-gat-oogh-ee

Shad guh seer-enk shok-eg-ark-ov bd-d-eel

 

Page 8

Haj-el-ee eh ts-mer-uh chm-sh-gel Gar-ab-ee Leej-een vr-ah yev gar-ab-ner-uh tee-del a-mar-uh

 

Page 9

Pa-rev Tum-an-yan-ee Tahd-ron oor guh ls-enk bad-mut-yun-ner yev guh teed-enk kham-aj-eeg-ner

 

Page 10

Pa-rev O-per-a. Pa-rev yer-aj-eeshd-ner yev bar-ogh-ner

Menk shad guh see-renk tser yer-kern oo bar-er-uh

 

Page 11

Pa-rev ar-ves-dee yev bad-mut-yan tan-kar-an-ner

Pa-rev Mad-en-at-ar-an yev kegh-ets-eeg, heen tser-ak-eer-er

Pa-rev Mes-rob Mash-dots mer ayp-oop-en-ee hn-ar-eech

 

Page 12

Pa-rev Yer-ev-an-ee gyank-ov lets-oon sr-jar-an-ner

Pa-rev ar-ev

Eench haj-el-ee en Yer-ev-an-ee am-ar-ner-uh

 

Page 13

Pa-rev dagh-ant-av-or ar-vesd-a-ked-ner

Pa-rev Ver-nis-sage yev haj-a-khort-ner

Eench bee-dee kn-ek ay-sor?

 

Page 14

Pa-rev Han-rab-ed-u-tian Hr-a-bar-a-gee kooy-nz-kooyn, yer-kogh agh-pyur-ner

 

Page 15

Ha-rach Hay-as-tan

Khan-tav-ar guh dzap-a-har-enk mer fut-bol-ee khoom-peen

 

Page 16

Pa-rev Al-ek-san-der Tam-an-yan mer my-ra-kagh-a-keen jar-dar-a-bed-uh

Pa-rev Cas-cad-ee as-dee-jan-ner

 

Page 17

Pa-rev A-ra-rad, veh yev pa-ra-bandz ler

Pn-ut-yan eench hee-an-al-ee dess-a-ran

 

Page 18

A-see-gah ha-vee-den-a-gan hoorn eh mer nakh-a-hayr-er-oo hee-shogh-oo-tian

Shad ga-rev-or eh Dzidz-er-nag-a-pert ayts-el-el yev mer bad-moot-yoon-uh hee-shel

 

Page 19

Pa-rev Sass-un-tsee Ta-vit, mer hye her-os

 

Page 20

Pa-rev ash-ag-erd-ner yev usd-eghdz-ak-ordz meed-ker

Pa-rev jad-rag-ee var-bed-ner

 

Page 21

Pa-rev hye jogh-ov-oort

Ash-khad-a-ser, har-a-dev-ogh yev ar-tar yer-gir shee-nogh

 

Page 22

Took ek mer yer-gri a-bak-an

Gen-soon-ag yev ar-ach-at-em

Eench bidi yer-ev-ag-ay-ek yev us-degh-dzek?

 

Page 23

Tser gen-ats-uh Yer-ev-an-ee un-dan-eek-ner

Shnor-hag-al-ut-yun tser chairm hyur-as-ir-ut-yan

 

Page 24

Menk kez shad guh sir-enk Yer-ev-an

Oor-akh enk vor gas oo bee-dee mn-as